Följande trivselregler är till för din och andras trevnad:

 • En generell regel är att visa hänsyn. Lugn och ordning skall råda hela dygnet.
 • Kör i gånghastighet. Den som kommer till campingplatsen efter kl: 24.00 måste parkera bilen på P-platsen utanför.
 • Det är förbjudet att ockupera andra campingtomter med bilar eller dylikt. Lediga platser skall hållas lediga.
 •  Besökare till er skall ställa sina bilar på P-platsen utanför. P-tillstånd erhålles i receptionen. Endast en bil per tomt är tillåtet, denna skall få plats på er tomt.
 • Husvagnstoaletter tömmes endast i servicebyggnadens utslagsback
 • Öppen eld på marken är förbjuden. Använd grill.
 • Camping som boendeform ska vara enkel och tillfällig. Det är därmed ej tillåtet att uppföra staket, byggnation eller andra fasta anordningar. (Undantag kan ske efter prövning)
 • Vi har avgiftsfria duschar, hjälp oss spara på vattnet så vi kan fortsätta med det. Av miljöskäl är det också förbjudet att tvätta bil/husvagn på sin tomt.
 • Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll alltid hunden i kort koppel och rasta utanför området, ej på badplatsen. Använd hundlatrinen vid infarten. Låt ej din hund dricka direkt från våra vattenslangar.
 • All form av försäljning inom campingområdet är förbjuden.
 • Efter kl: 23.00 skall det vara tyst och lugnt. (På danskvällar vid dansbanan gäller 24.00)
 • Utcheckning skall ske senast kl: 12.00 avresedagen.
 • Campingtomten skall vara städad och tömd
 • Campingen ansvarar ej för skador eller förlust av campinggästens ägodelar/utrustning.
 • Hjälp barnen att finna platser som är lämpliga för lek och bollspel.
 • Släng endast hushållssopor i containern. Det är förbjudet att slänga emballage, grillar, trädgårdsmöbler, campingutrustning och dylikt i containern.
 • Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri. Var rädd om naturen.
 • Besökare/gäster som uppträder störande eller bryter mot ordningsreglerna kan komma att avvisas.

Som gäst på en camping har man valt en boendeform som innebär att man delar på gemensamma ytor och faciliteter. Därmed måste man också acceptera och respektera de regler som campingen har.

Är ni osäkra på något så vänligen kontakta oss så ska vi hjälpa er.

Vi tackar för er förståelse för dessa regler och önskar er en trevlig vistelse hoss oss.