Regler på Lomma Camping

Gällande bokning

 • Vid bokning på Lomma Camping godkänner ni våra bokningsvillkor.
 • För bokning gäller åldersgräns 18 år. Under midsommarhelgen eller andra specialarrangemang råder åldersgräns på 23 år.
 • Fast bostadsadress och legitimation krävs för att bo hos oss.
 • Campinggästen medger att hen och medföljande sällskap kommer att kunna synas i filmer och foto inom campingens område samt att material publiceras på sociala medier & i kommersiellt syfte. Foton/filmer kan vid önskan tas bort från sociala medier.

 

Säkerhet

 • Avståndet mellan två campingenheter eller mellan campingenhet och tält bör vara minst 4 meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. 
 • Av säkerhetsskäl ska husvagnen vara placerad med draget utåt.
 • Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad till gångfartshastighet (7 km/h). 
 • Inom området råder eldningsförbud. Använd egen grill eller grillplats som campingen tillhandahåller när du ska grilla.
 • Svenska fordon/ekipage ska vara godkända av Svensk Bilprovning, skattade och minst trafikförsäkrade.
 • Tillse att gasol- och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande reglemente. 

 

Campingområdet

 • Mellan 23:00 – 07:00 råder tystnad på området. (Avvikelser kan förekomma vid campingplatsens egna evenemang.) Om detta inte respekteras efter eventuell tillsägelse har vi rätt att ta ut en avgift. 
 • Det är förbjudet att släppa in andra gäster genom bommen. Besökare ska anmälas i receptionen och ombeds parkera sitt fordon på parkeringen utanför receptionen.
 • Endast en bil per campingtomt/stuga är tillåten. För campingtomter gäller endast ett ekipage/tält.
 • El ingår i priset vid dygnsbokning och avser elen som nyttjas till husvagn/ husbil/tält samt i stugan. Det är förbjudet att ladda sin elbil på campingen och från stugorna. Om regeln inte efterföljs kommer en avgift på 1000 SEK att debiteras.
 • Om gäst efter uppmaning från campingvärd underlåter att lämna tomt/ stuga vid korrekt tidpunkt samt ställa enheten korrekt på tomt kan gäst bli ersättningsskyldig 1500 SEK/dygn.
 • Campingplats får inte upplåtas eller hyras ut i andra hand.
 • Försäljning inom campingområdet får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.
 • Tälthus, staket och skyddsvallar är inte tillåtet utan särskilt tillstånd.
 • Egna installationer av vattenposter är inte tillåtet.

Gemensamt ansvar

 • Lämna våra gemensamma utrymmen i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Använd de sopbehållare som finns på området och återvinn i största möjliga mån.
 • Husdjurs- (ej stuga 5 & 6) och rökningsförbud råder i alla gemensamma utrymmen. Om detta inte respekteras kommer en saneringsavgift från 4000 SEK att debiteras.
 • Hundar ska hållas i kort koppel, rastas utanför området och plockas upp efter.

 

Övrigt

  • Vid eventuella problem kontakta receptionen: 040 – 411210. Utanför öppettiderna i receptionen ring jourtelefon: 0414-401180. Vid pågående brott eller allvarlig olycka ring larmnummer 112.
  • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på, eller förlust av, campinggästens ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler och lagar. All form av skadegörelse eller stöld polisanmäls.
  • Personalen har rätt att vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående regler.